Mũi khoan gỗ 3 mm

2.000đ / 4h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

3.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan sắt 10 mm

3.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

12.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan sắt 8 mm

3.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

9.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan sắt 3 mm

2.000đ / 4h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

3.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy khoan điện 650w

13.000đ / 2h đầu, 6.500 đ / h tiếp t...

50.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy bắt ốc vít không dây

3.000đ / 2h đầu, 1.500 đ / h tiếp t...

10.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan gỗ 3 mm

2.000đ / 4h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

3.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan sắt 13 mm

4.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

15.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Mũi khoan sắt 6 mm

2.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

5.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy khoan điện 650w

13.000đ / 2h đầu, 6.500 đ / h tiếp t...

50.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy khoan không dây có búa

9.000đ / 2h đầu, 4.500 đ / h tiếp t...

35.000đ / ngày

Hoàng Anh
Mới 6868 % XEM CHI TIẾT