THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Vui lòng xem lại thông tin đơn hàng và giá trị thanh toán trước khi tiến hành tạo đơn hàng


LƯU Ý:

Do sản phẩm phải vận chuyển bằng xe tải, mà thành phố cấm xe lúc 16h, nên khách hàng phải giao trả hàng đúng thời hạn trước 14h, nếu không chúng tôi không thể chạy về kho kịp giờ

Nếu quý khách giao trả chậm trễ chúng tôi sẽ nhận lại ngày hôm sau và tính thêm cước phí vận chuyển thêm 1 lần nữa

Nếu quý khách giao hàng trễ 1 ngày thì ngoài tiền thuê quý khách sẽ còn chịu thêm tiền phạt trả hàng trễ 100.000 / ngày

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Giờ:
Phút:
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Giờ:
Phút: