xe hoi

20.000đ / h (2 giờ đầu là 40.000)

10.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 80 % XEM CHI TIẾT

Hàn khí

3.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

10.000đ / ngày

KT001
Mới 0 % XEM CHI TIẾT

Máy cắt cầm tay

13.000đ / 2h đầu, 6.500 đ / h tiếp t...

60.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 0 % XEM CHI TIẾT

Đĩa cưa gỗ, nhựa

1.500đ / h (2 giờ đầu là 3.000)

12.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy khoan điện 650w

13.000đ / 2h đầu, 6.500 đ / h tiếp t...

50.000đ / ngày

KT001
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Máy bắt ốc vít không dây

3.000đ / 2h đầu, mỗi giờ tiếp theo ...

10.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

xe hoi

20.000đ / h (2 giờ đầu là 40.000)

10.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 80 % XEM CHI TIẾT

Bàn chải sắt

300đ / h (3 giờ đầu là 900)

2.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Đĩa cưa gỗ, nhựa

1.500đ / h (2 giờ đầu là 3.000)

12.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Đĩa cắt sắt

500đ / h (2 giờ đầu là 1.000)

2.500đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 95 % XEM CHI TIẾT

Đĩa đá mài 100 mm

500đ / h (4 giờ đầu là 2.000)

3.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT

Đĩa nhám xếp mài gỗ

2.000đ / h (3 giờ đầu là 6.000)

10.000đ / ngày

Shop Hoang Anh
Mới 90 % XEM CHI TIẾT