Máy bắt ốc vít không dây

Còn mới:

90

%

Số lượng có thể thuê:

10000

Dùng bắt, tháo ốc vít với khả năng thay nhanh chóng 6 loại đầu vít dẹt (-), đầu bake (+), lục giác với các kích thước lớn nhỏ khác nhau nhờ cơ cấu khớp đặc biệt.

Chọn thuê theo :

Giờ:

3.000 đ / 2h đầu, 1.500 đ / h tiếp theo

Ngày:

10.000 đ / ngày

Tháng:

6868

Chọn thời gian thuê :
Thời gian thuê : Vui lòng chọn thời gian...

Sản phẩm chính :
Số lượng :
Giá thuê :
Giá trị SP:

0

đ

200,000

đ

4. Chọn thêm sản phẩm, phụ kiện đi kèm :


0

0

0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM GỒM VIDEO VÀ MÔ TẢ